Hướng dẫn xem camera Brickcom trên trình duyệt IE 11

Để chạy camera Brickcom trên trình duyệt IE11, hãy làm theo các bước sau để thêm các camera vào danh sách các trang web đáng tin cậy.
Bước 1. Xin vui lòng nhập vào giao diện Web GUI, và chọn “Internet Option” để thêm địa chỉ IP của máy ảnh với các trang web đáng tin cậy.

huong-dan-xem-camera-brickcom-tren-trinh-duyet-ie11-1

Bước 2. Xin vui lòng bấm vào nút “Security” để được vào danh sách các trang web đáng tin cậy

huong-dan-xem-camera-brickcom-tren-trinh-duyet-ie11-2

Bước 3. Nhấn vào nút “Add” để thêm các địa chỉ IP của máy ảnh vào danh sách. Nếu bạn muốn loại bỏ nó, xin vui lòng bấm vào nút remove.

huong-dan-xem-camera-brickcom-tren-trinh-duyet-ie11-3

Bước 4. Sau khi thực hiện các thiết lập, hãy khởi động lại giao diện web, và Active X của máy ảnh sẽ có thể chạy đúng.

Nếu không, xin vui lòng liên hệ với hoangthai2205@truongxuancorp.cpm.vn

huong-dan-xem-camera-brickcom-tren-trinh-duyet-ie11-4