Hướng dẫn cấu hình máy Scan Plustek

Một số video hướng dẫn cấu hình máy scan Plustek

1. DocAction – PDF Utility

2. DocAction – Scan Utility

3. DocAction – File Utility

4. DocAction – OCR Utility

5. DocAction – BCR Utility

6. DocAction – Copy Utility

7. DocAction – Email Utility

8. DocAction – FTP Utility

9. DocAction – DI Capture

10. DocAction – Remove Blank Pages

11. DocAction – Image Edge Fill

12. DocAction – File Format Configure

13. DocAction – Preview

14. DocAction – A3 Size Paper: Scan and Merge Function