Hướng dẫn cài máy scan qua mạng Lan

Dưới dây là hướng dẫn cách cài máy scan qua mạng lan mà bạn nên tham khảo để áp dụng cho thực tế một cách dễ dàng hơn.

Hướng dẫn cài máy scan từ máy tính

Cài đặt driver scan qua mạng: cho CD driver vào ổ CD của máy tính.

– Chọn Network Quicl Install: cài đặt nhanh driver máy in và scan của SP310SFN

– Chọn Network TWAIN Driver: cài driver scan của SP310SFN

– Vì driver qua mạng chỉ hỗ trợ chuẩn scan TWAIN nên 1 số chương trình scan tích hợp sẵn

trong Windows và 1 số phần mềm sẽ không tương thích với chương trình scan này. Trong

Hướng dẫn cài máy scan máy in

1.Thiết lập các thông số scan to E-mail/FTP/Folder

Muốn biết cách sử dụng máy scan đầu tiên phải cài đặt và mở chương trình Smart Organizing Monitor for SP 200 Series

Nhập thông số folder chia sẻ trên LAN

huong-dan-cai-may-scan-qua-mang-lan

– No: chọn từ 00-99, số này sẽ tương ứng với số trên bàn điều khiển trên máy in

– Name: đặt tên cho lựa chọn này

– Type: chọn Scan to Folder

– Address: nhập tên hoặc địa chỉ IP máy và folder share. VD: 192.168.1.2 hay server

– User Name: tên tài khoản đăng nhập vào máy chia sẻ

– Password: mật khẩu đăng nhập

– Directory: Folder sẽ lưu trên folder chia sẻ

– Scan Mode: chọn scan màu hay trắng đen

– Resolusion: chọn độ phân giải scan

– Density: chọn độ sáng tối của file scan

– File Format : định dạng file khi scan, chọn kiểu Multi-page PDF/ Single PDF / JPG

– Document size: chọn kích cỡ file scan

Chọn OK để lưu cấu hình

Nhập thông số FTP server

huong-dan-cai-may-scan-qua-mang-lan-1

– No: chọn từ 00-99, số này sẽ tương ứng với số trên bàn điều khiển trên máy in

– Name: đặt tên cho lựa chọn này

– Type: chọn Scan to FTP

– Address: nhập tên host hoặc địa chỉ IP máy chủ FTP . VD: 192.168.1.2 hay ftp.sp202sn.vn

– User Name: tên tài khoản đăng nhập vào FTP server

– Password: mật khẩu đăng nhập

– Directory: Folder sẽ lưu trên máy chủ FTP

– Scan Mode: chọn scan màu hay trắng đen

– Resolusion: chọn độ phân giải scan

– Density: chọn độ sáng tối của file scan

– File Format : định dạng file khi scan, chọn kiểu Multi-page PDF/ Single PDF / JPG

– Document size: chọn kích cỡ file scan

Chọn OK để lưu cấu hình

Nhập thông số Email

huong-dan-cai-may-scan-qua-mang-lan-2

Lưu ý: trước khi dùng tính năng Scan to email

phải cấu hình thông số SMTP server trước.

Trong Printer Configurartion / Scanner chọn

Server Properties

– SMTP Server Name: nhập địa chỉ của máy chủ SMTP

– Port no: nhập cổng số dùng cho máy chủ SMTP

– User Name: nhập tên đăng nhập máy chủ SMTP (tùy thuộc vào máy chủ SMTP)

– Password: mật khẩu đăng nhập vào máy chủ SMTP

Chọn OK để lưu lại cấu hình

huong-dan-cai-may-scan-qua-mang-lan-3

– No: chọn từ 00-99, số này sẽ tương ứng với số trên bàn điều khiển trên máy in

– Name: đặt tên cho lựa chọn này

– Type: chọn Scan to Email

– Address: địa chỉ mail người nhận . VD: scan@scan.com

– Title: Nhập tiêu đề mail

– Sender Name: Nhập tên người gởi

– E-mail Address: nhập địa chỉ mail người gởi

– Scan Mode: chọn scan màu hay trắng đen

– Resolusion: chọn độ phân giải scan

– Density: chọn độ sáng tối của file scan

– File Format : định dạng file khi scan, chọn kiểu Multi-page PDF/ Single PDF / JPG

– Document size: chọn kích cỡ file scan

Chọn OK để lưu cấu hình

Nạp từ nắp ADF

Mặt bản gốc ở bên trên

Số lượng tối đa: 15 tờ

Nạp từ mặt kính scan

Mặt bản gốc ở bên dưới, đặt ở mép phía trong bên trái của mặt kính

Số lượng tối đa: 1 tờ

2. Scan đến E-mail/FTP/Folder

Lưu ý: Trên hệ điều hành MAC OS không hỗ trợ tính năng Scan to Folder

Cách nạp bản gốc vào trước khi scan

huong-dan-cai-may-scan-qua-mang-lan-4

Mặc định máy sẽ ưu tiên giấy trên nắp ADF nên khi có giấy ở cả 2 nơi (nắp ADF và trên mặt kính scan) thì máy sẽ lấy giấy từ nắp ADF.

Trên bàn điều khiển chọn chức năng [Scan]

Màn hình LCD:

– Dòng đầu tiên: trạng thái của máy

– Dòng thứ 2 thông báo nhập số destination

mà ta đã cấu hình trước bên trên

Tiến hành scan

– Nhập số destination (đã cấu hình bước

trên) và chọn OK.

– Nhấn phím [Start] để bắt đầu scan, nếu scan qua mặt kính thì trên máy sẽ báo có scan tiếp hay không: nhấn phím 1 để scan tiếp, phím 2 dừng scan.

3. Scan qua USB

huong-dan-cai-may-scan-qua-mang-lan-5

Trên bàn điều khiển chọn chức năng [Scan]

– Cắm ổ USB vào cổng USB phía trước máy

– Trên màn hình LCD hiện dòng “To USB

Memory”.

– Nhấn phím [Start] để bắt đầu scan, nếu scan qua mặt kính thì trên máy sẽ báo có scan tiếp hay không: nhấn phím 1 để scan tiếp, phím 2 dừng scan.