08 3866 9545

ĐĨA DVD-R NO NAME

Giá : Liên hệ
  • Kích thước 120mm
  • Dung lượng 4.7Gb/120min
  • Tốc độ ghi từ 2x -> 16K
Capacity (Unformatted) 4.7GB
Video Recording Time 120 min. (Standard)
Recording Speed 2X, 8X, 16X
Recording Material Premium Organic Dye
Recording Wavelength 650 nm
Diameter 120 mm
Thickness 1.2 mm (0.6mm x 2)
Sản phẩm liên quan
ĐĨA RITEK DVD-R
ĐĨA DVD-R NO NAME