Cách tạo đĩa hiren boot từ CD/DVD trắng 

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo đĩa hiren boot từ CD/DVD trắng một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Hãy cùng tham khảo cách làm này để áp dụng khi tạo đĩa  hiren’s bootCD nhé!

Hướng dẫn các bước tạo đĩa hiren’s bootCD

Bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau để ghi đĩa trắng cd/dvd:

cach-tao-dia-hiren-boot-tu-cddvd-trang

Cách 1

Bước 1: Download hiren’s bootCD tại đây: Download
(Chú ý sau khi nhấn vào download bạn chọn phiên bản hiren’s bootcd ở đây bạn có thể tải phiên bản: 9.6, 10.5, 10.6, 15.2 )

Bước 2: Download và cài đặt phần mềm ghi đĩa trắng vào máy tính. Nếu bạn chưa có phần mềm thì tải theo địa chỉ: Download

Bước 3: Chèn đĩa CD/DVD vào máy tính và tiến hành chạy chương trình CDBurnerXP.

Bước 4: Nhấn chọn ‘Burn ISO image’ => click ‘OK’

cach-tao-dia-hiren-boot-tu-cddvd-trang.1

Bước 5: Nhấn nút ‘Browse’, chọn đến nơi lưu trữ file ISO của hiren’s boot lưu trữ trên máy tính.

cach-tao-dia-hiren-boot-tu-cddvd-trang.2

Bước 6: Nhấn vào nút Burn disc để tiên hành ghi đĩa( quá trình ghi đĩa diễn ra một cách tự động đến khi kết thúc nhé).

Cách 2:

Bước 1: Download hiren’s bootCD tại đây: Download

(Chú ý sau khi nhấn vào download bạn chọn phiên bản hiren’s bootcd ở đây bạn có thể tải phiên bản: 9.6, 10.5, 10.6, 15.2 còn tùy thuộc vào các bạn nhé không nhất thiết theo mình)

Bước 2: Download và cài đặt phần mềm ghi đĩa vào máy tính. Nếu bạn chưa có phần mềm thì tải theo địa chỉ: Download

Bước 3: Chèn đĩa trắng dvd vào máy tình và tiến hành chạy chương trình InfraRecorder.

Bước 4: Nhấn chọn ‘Write image’.

cach-tao-dia-hiren-boot-tu-cddvd-trang.3

Bước 5; Cửa sổ open xuất hiện => chọn đến nơi lưu trữ file ISO của hiren’s boot lưu trữ trên máy tính.

cach-tao-dia-hiren-boot-tu-cddvd-trang.4

Bước 6: Nhấn vào nút OK để tiên hành ghi đĩa( quá trình ghi đĩa diễn ra một cách tự động đến khi kết thúc nhé).

cach-tao-dia-hiren-boot-tu-cddvd-trang.5