Cách bảo vệ hệ thống an ninh mạng của bạn tốt nhất

Đối với ngành công nghiệp an ninh, mỗi đòn tấn công như vậy mang lại những lo ngại mới về an toàn của các hệ thống dựa trên mạng . Mạng là cửa sau để truy cập vào tất cả các loại thông tin, cho dù đó là tài chính, cá nhân hoặc một cái gì đó cụ thể đối với an ninh của một hoạt động.

4

Đối với ngành công nghiệp an ninh, mỗi lần có sự cố về mạng hoặc bị tấn công đều ảnh hưởng đến hệ thống an ninh, các thông tin kinh doanh, khách hàng,… Sẽ bị các Hacker đánh cắp và sử dụng dụng với mục đích xấu hoặc thương mại. Vậy nên, việc đảm bảo an ninh mạng cũng rất quan trọng trong các doanh nghiệp, cửa hàng và cá nhân.

Ví dụ, một tên tội phạm mạng có thể tìm kiếm để can thiệp vào hệ thông an ninh bằng cách ngăn chặn đường truyền Video của hệ thống camera, thay đổi các trạng thái hoạt động của camera giám sát an ninh để thực hiện các vụ đột nhập.

Kết quả là hệ thống mạng cũng như camera giám sát là rất quan trọng.

Để tìm được một nhà cung cấp hệ thống an ninh đảm bảo các thiết bị trên mạng như NVRs và phần mềm quản lý hệ thống luôn được an toàn tuyệt đối và đảm bảo chống lại được các cuộc tấn công mạng là điều rất quan trọng.

Dưới đây là một số câu hỏi để hỏi một nhà cung cấp hệ thống an ninh:

Làm thế nào thường xuyên được cập nhật cung cấp cho các sản phẩm và cách xử lý được lỗ hổng bảo mật? cập nhật thường xuyên hơn để sản phẩm có nghĩa là nhiều cơ hội để loại bỏ các lỗ hổng. Ngoài ra, bằng cách giám sát các lỗ hổng mới được tìm thấy thông qua cơ sở dữ liệu quốc tế là một nhà cung cấp có thể phát hành một bản vá một cách nhanh chóng để giải quyết một lỗ hổng nghiêm trọng.

Công ty có thường xuyên kiểm tra các lỗ hổng trên hệ thống? Mỗi lần các phần mềm trong một sản phẩm hoặc hệ thống bị thay đổi, có phải là một thử nghiệm mới do đó, nhóm phát triển có thể giải quyết bất kỳ vấn đề phần mềm mới trước khi sản phẩm được phát hành.

Công ty đã ghi nhận những gì nó đang làm gì? Hiểu biết những gì các lỗ hổng và cách chúng ta đã giải quyết chúng có thể đi một chặng đường dài hướng tới việc đảm bảo mức độ thoải mái của bạn với một sản phẩm. Hãy hỏi nếu công ty đã chuẩn bị một tờ giấy trắng hoặc một số tài liệu khác về các sản phẩm và quy trình của nó.

Tội phạm mạng tiếp tục phát triển các phương pháp mới để đạt được quyền truy cập vào thông tin và hệ thống. Biết làm thế nào một nhà cung cấp là bảo vệ sản phẩm của mình là một dòng đầu tiên tốt của quốc phòng.

Theo Americandynamics